Nett på sak

Følges av 2 medlemmer.

Sjefredaktør Gunnar Stavrum skriver daglige kommentarer om norsk økonomi, politikk og andre aktuelle temaer.

Stavrum er en av landets mest erfarne økonomijournalister, og har blant annet arbeidet i Bergens Tidende, Kapital, Dagens Næringsliv, Økonomisk Rapport og TV 2. Mer om sonen

Denne sonen er lukket for nye medlemmer.

Origo Nett på sak er en sone på Origo. Les mer

Skattefri vaskehjelp

DYR VASKEHJELP

Med dagens regler må du tjene godt over en million kroner i året for at det skal være lønnsomt å bruke hvit vaskehjelp hjemme. Det er hinnsides all fornuft.

Advokat Gry Nilsen i Skattebetalerforeningen har sett på kjøp av vaskehjelp, og hennes beregninger viser at det kun er lønnsomt for dem som tjener aller best.

- Det er fullstendig meningsløst at folk med doktorgrad skal vaske huset, sier førsteamanuensis Hans Mathias Tjømøe med Handelshøyskolen BI til Aftenposten.

Kjøp av tjenester til hjemmet har alltid vært et politisk tabuområde. Gammel ideologi har stått i veien for fornuftige ordninger der det både er lønnsomt og akseptert å kjøpe vaskehjelp hjemme.

Det første problemet er skatt. Dersom du tjener 600.000 kroner i året, er din netto timelønn på overtid (etter skatt) 275 kroner, ifølge Gry Nilsens regnestykker. Et vaskebyrå tar gjerne 300 kroner timen for vask hjemme.

Dermed blir det mer lønnsomt for eksempelvis en arbeidstaker i en presset bransje å vaske hjemme enn å arbeide overtid.

Dette er selvsagt dumt fordi folk bør jobbe med det de er flinkest til. Det gir størst verdiskapning for oss alle.

Et eksempel er den gruppen som har størst vansker i dagens arbeidsmarked, nemlig ufaglærte innvandrerkvinner. Hvorfor ikke lage ordninger som inviterer disse inn i et legalt arbeidsmarked hvor de kan selge husarbeidstjenester?

I dag presses mange til å arbeide svart som hushjelp. De faller de utenfor trygdesystemet og opparbeider ikke sosiale rettigheter. Slik skaper gammel ideologi flere arbeidstakere utenfor det lovlige systemet.

Den opplagte løsningen er å gi et skattefradrag for kjøp av tjenester hjemme (slik vi allerede har for barnepass).

Dersom det blir en for stor kamel å svelge for venstresiden at de rike får skattefradrag for vaskehjelp, så kan løsningen være å gi de nye vaskehjelpene svært gunstige skatteregler.

Dagens system er avleggs.

Vist 1151 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Helt ening med deg Gunnar. Det er på tide at noen tar tak i dette og gjør noe med systemet, slik at det kan komme under ordnede forhold. Slik det er nu, taper “svarte” vaskehjelper alle rettigheter: Feriepenger, sykelønn og pensjonspoeng. Helt avleggs!!! For også de gjør i sannhet et samfunnsnyttig arbeide!

Hvorfor bare svart vaskehjelp? Hvorfor ikke svart snekker, svart gartner, svart maler? Det er da akkurat like meningsløst å bruke vår verdifulle tid på å klippe plenen, montere IKEA-møbler eller male huset?

Hvorfor er det bare kvinne-arbeidsplasser som skal være svarte? Hva med de hvite vaskefirmaene som leverer private tjenster i dag? Skal de legge ned alle sammen?

Å innføre lovlig svart arbeid som vaskehjelp er å medvirke til at enda flere kvinner jobber uten rett til sykepenger, pensjon og ordentlige arbeidsforhold.

Hadde du foreslått å gjøre alle private snekker- og oppussingstjenester svarte, slik at slike firmaer – med overvekt av mannlige ansatte- måtte sette kroken på døra hadde nok pipen fått en annen lyd.

Det er i dag svært mange som har vaskehjelp. Ikke bare såkalte rike. Dette har blitt en stor næring, og det er ikke å undre på at en betydelig del av dette er svart arbeide.

I dagens Norge er det vanlig at både kvinner og menn jobber utenfor hjemmet. Da er det en begrenset fritid som skal fordeles på barn og husarbeide, og også på å hente seg inn etter alt sammen. Da er det ikke unaturlig at mange velger å sette bort en av delene, og husarbeidet er da helt klart det som egner seg best til å la andre utføre. Så får man bedre tid til det andre, som f.eks. å følge opp barna med aktiviteter og lekser.

Imidlertid koster det penger å sette bort husarbeidet, selv om man føler at det er aldri så nødvendig. Og siden det knapt er mulig å kontrollere, så er det klart at mange gjerne sparer noen kroner ved å få disse tjenestene utført svart. Her hvor jeg bor, så går det knapt en dag uten at det ligger lapper fra polakker og andre som tilbyr svart hagearbeide og husarbeide. Klart at det er fristende å bruke disse til nesten halv pris av et ordinært firma som jobber hvitt!

Likevel skjønner jeg ikke helt grunnen til at dette skal løses ved å gjøre vaskehjelpen skattefri, med mindre også håndtverkere og andre også skal være fradragsberettiget. Det er ikke en utgift til inntekts medfør, men et spørsmål om bekvemmelighet som man vil betale for. Jeg ser ikke forskjellen på vaskehjelpen og gartneren. Eller maleren som maler huset fordi eieren ikke vil bruke sin egen tid på det. Kanskje burde de alle være fradragsberettiget. Men jeg ser ikke hvorfor en slik regel bare skal gjelde den ene. En slik skatteregel må være helhetlig og gjelde alt arbeid som settes bort i hjemmet.

- Det er fullstendig meningsløst at folk med doktorgrad skal vaske huset, sier førsteamanuensis Hans Mathias Tjømøe med Handelshøyskolen BI til Aftenposten.

Ja, stakkars de med doktorgrad. Tenke seg til at de må rydde opp etter seg som om de var vanlige folk…

Forøvrig tviler jeg sterkt på at det er noe problem at folk dropper overtidsarbeidet fordi de må hjem og vaske huset. Det har jeg hvertfall aldri hørt om der jeg har jobbet, men det er kanskje sånn i Nettavisen?

Stavrum, nyttig idiot for Ap?
Hvorfor stoppe med vaskehjelp? Hvorfor ikke gartner, sjåfør, barnevakt og snekker. Dette er å begynne i helt feil retning. Vi dropper OL og bruker pengene på skatteletter til de som har mest. Leve blårussen!!

Annonse